Jó to ráno
předběh kněz tramvaj
Tramvaj ho mihla tak tak
A v tom slunci se –
jeden bílej drahokam

Tramvaj prosvištěla
Kněz taky
a co se jako stalo?

No normálně nic.
Sedli si k němu tři

Nic proti nim.

Ale sedávaj jim holubi na zádech.
Ne na zádech, ale na lopatkách.
Jsou moc zdraví, a to je dobře:
"Hlavně že maj ostřikovače na autech".

Nicméně.

Kněz přešel hlavní
obrátil se doleva a pak doprava
a přešel ulici:

"Nic"
bylo mu v duši.

Ale Slunce zářilo, bilo do tepen,
jako kdyby se nic nestalo.
Nic a nic a nic.

Nic proti nim
A Slunce zářilo.

A byl kapánek seždímanej
Blbý bylo, že už se necejtil
Nic proti nim.
Blbý bylo
že nebyl ani mladej ani starej
ani čistej ani špinavej
byl jenom trochu posloupnej
"Třeba je tam láska a tak podobně..."
volala...
"Třeba ne..."

Ale ona ho táhla a táhla
"Třeba tam uvidím spasení..."
"Třeba ne."
Ale táhla a táhla...

Kněz přešel ve slunci ulicí
a on zmizel v modři.