Jak prostřelená šípem růže uvadá 

A už v Bibli je psáno, bratr se bratra bojí 

Posedlá duše ďáblem peklu propadá 

A jak ve špatným filmu svět proti sobě stojí 

Dětský hry na války se stávaj skutečný 

Šílenství, vztek a vraždy, nenávistná zlost 

Všechny pokusy o smír byly zbytečný 

Když lidi lidem dávaj, nikdy nemaj dost 

Utrpení druhých je potěšení prvních – Ha! Jaxe dá země zbavit věčného prokletí 

Když každý v hlavě nosí, co se dá jiným vzít 

Propast v lidských srdcích, duše zaplatí 

Ruka ruku myje, pokouší se ji stít 

Jak prostřelená šípem růže uvadá 

A už v Bibli je psáno, bratr se bratra bojí 

Posedlá duše ďáblem peklu propadá 

A jak ve špatným filmu svět proti sobě stojí