Když rákosí větrem se chví,
dým nestoupá, každý tvor ví,
že bouře zlá skloní hlavu nám,
v ten čas i já pokání znám. 

Na vodní pláň hledá si stín,
hladina zlá, šedá jak cín,
už neskrývá povahu svou zlou,
až přijde déšť, spojí se s tmou.


Už přišel tvář neskrývá
omývá zem tu vláhu znám 
i rákosí větrem rozhoupá 
a v potocích listí vykoupá a hahahahha...
a v potocích listí vykoupáááááá