Jedna malá holka dala jedný malý holce ruce kolem ramen
Nebreč čas je milosrdnej zejtra bude s ním dávno ámen

Jedna malá blondie řekla jedný malý zrzce že je nesmyslný
Pořád na něco jen čekat jinde hledej pozitivní vlny

Tak ta malá holka která žila doma s tátou co ji špatně hlídal dlaně na dlaň položila holce který uvěřila

Jedna malá holka á á á á jedný malý holce jé jé jé
Včera někdy k ránu ou ou ou ou ukázala voč de jé jé jé jé
Na na na na na na na na na na na na na na na na

Tím co lidi můžou a co lidi nesmí tím se vůbec netrápily
a že byla k ránu zima trochu si tak svoje těla nachladily

Jedna malá blondie dala jedný malý zrzce ruce na ramena
Řekla dyť to nebolelo domů jela za svítání unavená

Jedna malá holka á á á á jedný malý holce jé jé jé
Včera někdy k ránu ou ou ou ou ukázala voč de jé jé jé jé
Jedna malá holka á á á á jedný malý holce jé jé jé jé
Vzala její srdce ou ou ou ou dala svoje srdce jé jé jé jé
Na na na na na na na na na na na na na na na na