Chcel by som byť dážď
Len tak sa po kvapkách
spúšťať z oblakov
Z tej výšky vidieť svet
Pustiť sa strachu niet
A plachtiť preč od mrakov

A cítiť ten pád

Zem si ma pochová
A z môjho tela dá
Život trom kvetinám
Tri ruže niekto dá
Povie jej mám ťa rád
A pre mňa je to fajn

Keď cítim ten pád

A možno odplávam
Do zemí ďalekých
Kam stále som chcel ísť
Z potokov do jazier
Z jazier do veľkých riek
A kúpať sa do morí

A cítim ten pád