BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBangP-SHOCK
BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBang 1,2,3,4

Guuzenna no ka unmei na no ka guuzenna no ka unmei na no ka
Guuzenna no ka unmei na no ka isogashi kara dou demo ii sa

Ore ha shigeki fuechi no ana aki jiyakumana book yaoru 
Kanjiru n da de biru no power suikome adrenaline 

Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe

BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBangP-SHOCK
BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBang 1,2,3,4

Barabara na no ka balance na no ka barabara na no ka balance na no ka
Barabara na no ka balance na no ka tsudhuiteru kara balance na no sa

Ore ha kingu bui no American dokuzetsuna roku genyarou
Kanjiru n da hitsu n de power suikome adrenaline

Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe

Ore ha engi ha no tajiyuu jinkaku oogesa na teion yarou 
Kanjiru n da merihar power suikome adrenaline
Bokuha matome yakuno masukotto haragurona rhythm yarou 
Kanjiru n da aokabi power suikome adrenaline 

Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe
Vacuum Vacuum Vacuum Breathe Vacuum Vacuum Vacuum Breathe

BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBangP-SHOCK
BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBangP-SHOCK
BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurnVanBangP-SHOCK
BurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-SHOCKBurnVanBangP-S HOCKBurn Van Bang !