Vrabec vševed,
majster klebiet,
môže vedieť,
všetko vedieť.

Nosí sako, klobúk zelený,
môže kresliť krídlom na steny.

Vrabec vševed,
veru je pán.
Kam chce letí,
medzi deti.

A nepotrebuje aeroplán,
podľa toho aký len má plán.

A preto pozor na vrabca,
vrabec sa podobá na chlapca.
Celý je strapatý,
od hlavy po päty.
Grimasy robí rád,
na dvore chce mať hrad.

A preto pozor na vrabca,
vrabec sa podobá na chlapca.
Celý je strapatý,
od hlavy po päty.
Grimasy robí rád,
na dvore chce mať hrad.