Som vždy šťastný
Som vždy šťastný
Som vždy šťastný
Som vždy šťastný

Ma ísť každý deň,
na ženách tisíc krás.
Len na pár chvíľ, 
svet bez zbraní.

Túžbu mať rád,
nosí každý z nás.
Som šťastný, keď ste šťastní.
Viem, čo je žiaľ,
chodím často sám,
zo stromu dní, 
padá suchý list.
Spáľ smútku tvár,
svoj úsmev ti dám.
Som šťastný, keď ste šťastní.

Čakajte ma keď sa stmieva,
čakajte ma každý deň.
Túto pieseň pre vás spievam,
s touto piesňou prídem sem.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
šťastným patrí táto zem.

Mám piesní pár,
ktoré rád hrám.
Kríž bielych ciest,
vedie na pláň.
Z tých piesní snáď,
postavím raz chrám.
Som šťastný, keď ste šťastní.

Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.
Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
všetkých ľudí chcem mať rád.

Som vždy šťastný, keď ste šťastní,
šťastným patrí táto zem.