Som, si, je, sme, ste, sú.
Som, si, je, sme, ste, sú.
Poď so mnou, nohy nás odnesú.
Poď so mnou, nohy nás odnesú.
  
Som, si, je, sme, ste, sú.
Som, si, je, sme, ste, sú.
  
Som, si, je, sú, ste, sme
Som, si, je, sú, ste, sme
Poď so mnou, každý sa pridať smie.
Poď so mnou, každý sa pridať smie.
  
Som, si, je, sú, ste, sme.
Som, si, je, sú, ste, sme.
  
Poď so mnou, pôjdeme na kraj sveta bosí, 
poď so mnou.
Poď so mnou tam, kde sa kvet vo vlasoch nosí,
poď so mnou.
  
Poď so mnou, poď so mnou.
  
Sme, ste, sú, je, si, som.
Sme, ste, sú, je, si, som.
Poď so mnou, pôjdeme za nosom.
Poď so mnou, pôjdeme za nosom.
  
Sme, ste, sú, je, si, som.
Sme, ste, sú, je, si, som.
  
Sme, ste, sú, som, si, je.
Sme, ste, sú, som, si, je.
Poď so mnou, láska nás opije.
Poď so mnou, láska nás opije.
  
Sme, ste, sú, som, si, je.
Sme, ste, sú, som, si, je.
  
Som, si, je, sme, ste, sú.