Rozprávka je zdá sa už von,
zvoní jej zvoní zlatý zvon.
Rozprávka je zdá sa už von,
než ju máš, zmizne pod oknom.

Rozprávka letí kto vie kam,
nadarmo za ňou utekám.
Stačí mi, stačí, že je von,
zvoní jej zvoní zlatý zvon.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi.
Komu sa ľúbi, dnes nech si trúbi tiež,
ten nech si trúbi tiež.

Rozprávka je zdá sa už von,
zvoní jej zvoní zlatý zvon.
Rozprávka je zdá sa už von,
než ju máš, zmizne pod oknom.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi do trúby zelenej.
Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
modrej či červenej.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi.
Komu sa ľúbi, dnes nech si trúbi tiež,
ten nech si trúbi tiež.

Rozprávka letí kto vie kam,
nadarmo za ňou utekám.
Stačí mi, stačí, že je von,
zvoní jej zvoní zlatý zvon.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi.
Komu sa ľúbi, dnes nech si trúbi tiež,
ten nech si trúbi tiež.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi do trúby zelenej.
Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
modrej či červenej.

Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi,
ten nech si zatrúbi.
Komu sa ľúbi, dnes nech si trúbi tiež,
ten nech si trúbi tiež.

Keď si princezná privykla,
šla spolu so spevákom na šľahačkový zámok,
zosobášila sa s ním v šľahačkovej kaplnke,
kráľ im dal dukát do vena,
ale i kopec šľahačky,
v ktorej žili potiaľ, 
pokiaľ sa jej neprejedli.

A vrabca Vševeda zobrali tiež k sebe,
okúpali ho v šľahačke 
a urobili ho kráľom šľahačkových vrabcov.