Vianoce, zajace, makový dážď,
Konáre, somáre, tvoj hviezdny plášť,
Z nebies sa ozýva blažené cink,
Do ulíc vábi ťa ľúbezné blink.

Roztopaš, kolomaž, čarovný prút,
Oblátka, pozlátka, žeravý prúd,
Zo strechy kvapká ti do dlaní vosk,
Na steny maľuješ farebný bozk.

Hľadaj a zbieraj plač na lekvár,
Lýry a trúbky ti rozžiaria tvár.

Vianoce, zajace, makový dážď,
Konáre, somáre, tvoj hviezdny plášť,
Z nebies sa ozýva blažené cink,
Do ulíc vábi ťa ľúbezné blink.

Hľadaj a zbieraj plač na lekvár,
Lýry a trúbky ti rozžiaria tvár.

Roztopaš, kolomaž, čarovný prút,
Oblátka, pozlátka, žeravý prúd,
Zo strechy kvapká ti do dlaní vosk,
Na steny maľuješ farebný bozk.

Kolo kolo mlynské,
Za štyri rýnske,
Kolo sa nám polámalo,
A do vody popadalo,
Urobilo bác.