Tie koče nášho smiechu
Idú hlasno do mesta
Nebo má zlatú strechu
Jar kreslí kvety na cestách

Tie koče ranných ruží
Ťahá slepých koní pár
Nad hlavou holub krúži
Slnko je malá detská tvár

Každý sa v našom smiechu stratí
Dobrácky úsmev pieseň má
Každý sa do objatia vráti
Pozbieram láske písmená

Tie koče nášho smiechu
Na stene má jeden pán
Jeleňa, bozk a rieku
Všetko čo ti možno dám

Každý sa v našom smiechu stratí
Dobrácky úsmev pieseň má
Každý sa do objatia vráti
Pozbieram láske písmená

Tie koče nášho smiechu
Idú hlasno do mesta
Nebo má zlatú strechu
Jar kreslí kvety na cestách

Tie koče nášho smiechu
Na stene má jeden pán
Jeleňa, bozk a rieku
Všetko čo ti možno dám