Říkej věci které jsou
mezi námi
říkej věci které jsou 
o nás dvou
  
Říkej věci které jsou
když jsme sami
říkej věci které jsou   
v jedné z dvou  
  
V tvých knihách kouzel spí můj grimoire
 má prázdné stránky jak dlaň plná čar
  
Říkej věci které jsou
když jsme sami
říkej věci které jsou   
v jedné z dvou   
  
Víš hvězdy pláčou když stín chce být vším 
  
ten němý úžas zná sen především
  
Říkej věci které jsou
když jsme sami
říkej věci které jsou   
v jedné z dvou 
  
Z úst slova proudí a ztrácejí dech
v nich jsme jen bloudi co jdou po schodech