Podzimní listí už hladí můj práh
A loňský smutky se přou na řasách
Ještě si zpívám že druhý břeh
Převozník skrývá spí na schodech
    
Za skývu chleba a jablečný mošt
Odlepím z obálek razítka pošt
V mozaice známek z dalekých měst
Otevřu krámek na míle cest
    
Za letních nocí zní ozvěna víc
K nebi se dívá jen hrad z Dobronic
Když z hradeb září plamínky Vah
Setřu si z tváří staletý strach
    
Úspěch a uznání změní se v troud
Na všechna gesta smím zapomenout
Štěstí jde bránou Mlčenlivých
S poslední vránou odletí hřích
    
Víno má přívlastek tak jako já ho zas mám
Život je peří co odfoukneš z klobouků dam
    
Podzimní listí už hladí můj práh
A loňský smutky se přou na řasách
Ještě si zpívám že druhý břeh
Převozník skrývá spí na schodech
Ještě si zpívám …