Kung ang iyong problema
Ay ang iyong mukha
Wag nang mag alala
Pagkat nandito na

Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae
Ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki

Andito na ang papa... papa cologne
Andito na ang papa... papa cologne

Mag-aamoy mayaman
Kahit na pag-pawisan
Di na mahihirapan 
Diretso ng kantu

Kung saan may tindahang mapagbibilan nitong produkto

Siguradong patok, at wala kang putok
Garantisado

Gumamit na ng papa... papa cologne
Gumamit na ng papa... papa, papa cologne

Kung ang iyong problema
Ay ang iyong mukha
Wag nang mag alala
Pagkat nandito na

Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae
Ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki

Andito na ang papa... papa cologne
Andito na ang papa... papa cologne