Za nami dom niewoli
a przed nami mgła
Szukamy swych korzeni
Jesteśmy dziećmi tej ziemi
Nasza afryka
była zawsze tu


Nić została zerwana
Ścięto święty dąb
Nie znaczą
nic ważne słowa
Uczmy się ich od nowa
Nasza afryka
była zawsze tu