Słyszę szum 
Słyszę tylko krzyk 
Chłodny wiatru powiew 
I szron na drzewach 
Srebrny krąg 
Za chmurami znikł 
Fale biją w skały 
A morze śpiewa 

Nagie mury ścian 
Dookoła mgła 
Pejzaż nieba 
Jawi się bez gwiazd 
Lęku mego cień 
Spłowił, wchłonął mnie 
Odblask ognia 
Skurczył się i zgasł 

Gdzieś na wzgórzu 
Stał mój dom 
Teraz tutaj został 
Tylko głaz 
Może kiedyś 
Pójdę stąd 
Będę biegł 
By tak odwrócić czas 

Co ja zrobić mam? 
Dokąd zwrócić się? 
Kto mi poda 
Swą pomocną dłoń? 
Szary wiruje pył 
Tylko on 
Mnie nie opuszcza 
Skąd mam wziąć tyle sił 
Abym mógł 
Miejsce odnaleźć swe?