Po celý aréně sem a tam
zmateně v kruhu pobíhám.
Chtějí mě zničit, já to vím,
o nic jinýho nestojí.
Červeným šátkem mávají,
křikem mě k sobě lákají,
schovávaj kopí za zády,
snaží se diváky dostat
do tý správný nálady.

Jsem velký zvíře rohatý,
nemám právo na život.
Pro chudý i bohatý
dělám dneska show.

Už mě síly opouští,
diváci nadšeně tleskají.
Nejradši bych to skončil hned,
z drobnejch ran mi teče krev.
Pomalá smrt a trápení,
už toužím po vysvobození.
Kdy už se ten mladík rozhodne
a smrtelnou ránu do mě zabodne.