Dál, za obzor dál
Půjdu až tam, kam oči nevidí 
až tam, kde srdce neslyší 
Dál, za obzor dál
Nechám se nočním proudem pohltit 
a počkám co se bude dít 

Obloha září a tma halí strach
K slzám si přimíchám zlatý prach
Chtěla bych tolik říct 
až mi oněměla ústa 

Toužím mít naději ve hvězdách 
Mezi střepy choďme po špičkách 
Jak se vyhýbat mám, když mlha je tak hustá?

S nadějí víc život milovat
možná i chybovat
Jen jdi stále za svým snem
aniž tušíš co tě čeká

Já vím, že uvadá rozkvetlé kvítí 
Doba marnivá mě pase ve svých sítích
když život je jako řeka
příliš prudká pro člověka

Dál, za obzor dál
Půjdu až tam, kam oči nevidí 
až tam, kde srdce neslyší 
Dál, za obzor dál
Nechám se nočním proudem pohltit 
a počkám co se bude dít

Obloha září, hledám hvězdný prach
Pan Osud dělá uzly na čárách
A kde končí ta tvá?
Na to netřeba se ptáti

Za nás se říkalo, že bude líp
Lapeni v sítích jako hejna ryb
Zpívej - přestaň se bát, snad štěstí se ti vrátí

S nadějí víc život milovat
možná i chybovat
Jen jdi stále za svým snem
aniž tušíš co tě čeká

Já vím, že uvadá rozkvetlé kvítí 
Mám pocit, že se na nás snad i nebe zřítí 
Život je jako řeka
příliš prudká pro člověka

... Já půjdu až tam
Já půjdu tam dál
Dál ...