Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialny za to co uczyniłeś
Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialna za to co uczyniłaś
Pamiętaj
Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialny za to co uczyniłeś
Zastanów się
Co mówisz co piszesz jak patrzysz
Zastanów się
Co myślisz co czujesz gdzie idziesz

Nie mów nic o mnie
Ja o tobie nie wspomnę
Nie mów nic o mnie
Ja o tobie nie wspomnę

Nie mów nic o mnie
Ja o tobie nie wspomnę
Nie mów nic o mnie
Ja o tobie nie wspomnę

Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialny za to co uczyniłeś
Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialna za to co uczyniłaś
Pamiętaj
Pamiętaj na zawsze stajesz się
Odpowiedzialny za to co uczyniłeś

Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni
Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni
Nie skreślaj nie skreślaj
Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni

Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni
Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni
Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni
Nie skreślaj tych którzy będą ci potrzebni