Dmi
1. Posvátný je mi každý ráno,
   Ami          Dmi
  když ze sna budí šumící les
  a když se zvedám s písničkou známou
  Ami              Dmi
  a přezky chřestí o skalnatou mez.
      Dmi
R: Tulácký ráno na kemp se snáší,
  B        C     F
  za chvíli půjdem toulat se dál,
  Dmi
  a vodou z říčky oheň se zháší,
  B       C     Dmi
  tak zase půjdem toulat se dál.

  Dmi
2. Posvátný je můj každý večer,
   Ami          Dmi
  když oči k ohni vždy vrací se zpět,
  tam mnohý z pánů měl by se kouknout
  Ami          Dmi
  a hned by věděl, jakej chcem svět.
R:
  Dmi
3. Posvátný je mi každý slovo,
    Ami          Dmi
  když lesní moudrost a přírodu zná,
  bobříků sílu a odvahu touhy,
     Ami            Dmi
  kolik v tom pravdy, však kdo nám ji dá?
R:
R: