Przyjaciel to do siebie ma, że często o nim nie wiesz
lecz w porę zjawia się raz dwa, gdy jego druh w potrzebie.
Przyjaciel to do siebie ma, że w cieniu stoi skromnie
lecz o przyjaciół dba, im pomóc nie zapomni.

Nie opuścimy żabek dwóch, będziemy im pomagać, 
gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.
Nie opuścimy żabek dwóch w niedoli i frasunku,
by każdy z nas powiedzieć mógł, że z kumką był i gumką