Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Nie mówi nic 
Bo myśli pierwsze są 
Już teraz jej nie zatrzyma nikt 
I ciebie też zabierze stąd 
Dzięki niej możesz być tam gdzie 
Chcesz Jak deszcz 
Kiedy w nią wtulisz się 
Możesz usłyszeć 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Rozglądasz się 
Oczy zamknięte masz 
Schowanych jest w tobie wiele bram 
Biegnijmy więc Otwierać je 
Wszystko tu inne jest chociaż skądś 
To znasz Bo to jest świat wyobraźni 
Znajdziesz tu wszystko 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Żeby tam gdzie chcesz 
Mogła zabierać cię 
Ty musisz też Ufać jej 
Nie zamykaj przed nią się 
Bo to twoja wyobraźnia 
Wszystko o czym tylko pomyślisz 
Wszystko o czym tylko pomyślisz