Kolejny raz już tak samo 
Gdy budzę się ciebie nie ma już 
Chyba to lęk 
A może sen 

Wspominam nagle twe ciało 
Pomagam sobie zrzucić stres 
Chyba to lęk 
A może sen 

Powoli zbliża się cudowna Funny Hill jak cień / x 3 
Powoli zbliża się cudowna Funny 

Wieczorem jakby te smutki 
Wołania mego nie słyszy nikt 
Chyba to lęk 
A może sen 

Wpadając w sen wciąż tak myślę 
Boję się spojrzeć w twarz 
Chyba to lęk 
A może sen 

Powoli zbliża się cudowna Funny Hill jak cień / x 3 
Powoli zbliża się cudowna Funny 

Powoli zbliża się cudowna Funny Hill jak cień / x 3 
Powoli zbliża się cudowna Funny