Kan du se meg
Du vet jeg har gått meg bort
Du holder en sjel
Så tung
Og sort
Løft meg
Fri meg-
Fra det jeg har gjort

Mor, min mor
Nå siger natten på
En liten pike ligger
Der du lå
Og jeg
Skal igjen lære meg å gå

Hva du enn gav-
Vil vise hfva du har
Hvem du var-
Hvert øyeblikk du var til,
Blir til ild! - de lyser når du drar
De lyser når du drar...

Kan du se meg-
Du vet jeg har gått meg vill
Hva brukte jeg livet til
Hvor har jeg vært
Følg meg
Led meg
Hvorhen du enn vill
	

Jeg skal sove, jeg er trett.
Fra mitt dype åndedrett
Letter jeg og styrter blind
Ut i natten som en vind.
Uten kropp, uten hud
Hviler jeg hos fader Gud.

Jeg skal sove, jeg er trett.
Alle bilder jeg har sett
Synker nå i sovnens sjø
Som er dyp av drøm og rød.
Uten sjel, uten ord
Hviler jeg hos moder jord.

Jeg skal sove, jeg er trett.
Innerst i mitt nervenett
Brytes jord og himmel ned.
Skapelsen skal finne sted.
Ord blir kropp og kropp blir ord.
Fader Gud og moder jord.