Taksameteret gar
Ikke tro at det star
Ikke vei dine valg
Pa drommenes vekt
Ikke vent med a elske
Til alt er perfekt
Ditt liv er I gang
Taksameteret gar
Unverset har ventet
Millioner av ar
Og na er det skjedd:
Hjertet ditt slar
Maneder blir ar
Vinter blir var
Taksameteret gar
Du tror du kan vente
Du trenger litt tid
Men taksameteret gar
Det er alt jeg kan si
Ditt liv er I gang
Det er tidsnok forbi