Han føler pust av døden
Hvor klare øyne hvor sakte
kommer ikke det høye til det lave
og allerede blør han fra sine sår
Fem soler for deg Jerusalem
og for dine tapte sønner