I Nasaret
vil de alltid tvile
De venter deg tilbake
fra ditt eksil
I Nasaret
et hode kortere
I Nasaret
tror de deg ikke
I Nasaret
er taket lavest
I Nasaret
vil de alltid tvile
Utenfor byen
venter dine sko
Gå langt bort!
I Nasaret
tror de deg ikke
I Nasaret
vil de alltid tvile