Hvilelost danser
Kvikksølv-føtter
Glødende sanser
Brennende røtter
Lyset i kroppen
Det brenner seg inn
Hun kan ikke stoppe
Hun danser seg blind

Men nå kan hun leve
I nett er hun til
Nå kan hun sveve
På føtter av ild
Sekundene treffer
Et vidåpent sinn
Står kroppen i flammer
Blir sjelen en vind

Å, himmelske danser
Nå kom hun for nær
Hun blir det hun sanser
Hun er ikke her

Himmelske danser
Himmelske sjel
I natt har du danset
Deg selv ihjel