Hvem er herre I drommen
Som ble kastet ned I dit hav
Og dannet de mektigste bolger
Sa alle fikk kjenne din kraft
Hvem vant det store slaget
Som ble utkjempet dypt I ditt land
Mellom ego og folket fra eon
Hvem sto seirende frem I din drom?
Jeg tok en drom, og at den opp
Sa na gar jeg rundt med en
Drommende kropp
Jeg tok en drom, slo den I hjel
Sa nar har jeg en lengsel I min sjel
Du er herre I drommen
Som ble kastet ned I mitt hav
Og dannet mektigste bolger
a alle fikk kjenne din kraft
Du van det store slaget
Som ble utkjempet dypt I mitt land
Mellom ego og folket fra eon
Du sto seirende frem I min drom