Začal to slizkej had, co Evě jablko dal,
a od tý doby každej človek, co mohl, tak jen bral,
svý zlý já zažehnul plamenem.
A pokračoval Kain, co posednul ho ďábel,
ten zradil vlastní krev a odnesl to Ábel,
běs dlouhý, mocný prsty má.

A chudák Pán Bůh nahoře hrozně těžkou hlavu má,
vždyť do jeho království, za to, co tu dělají,
nikdo z lidí cestu nepozná.

Srdce se svírá, když jen pláč a síra,
světem teď hýbaj, co bude dál.
Všechno zlý přejde, nový svět vzejde,
otevřme náruč svou.
Láska a víra nikdy neumírá,
rozdejte chléb, když na Vás přilít kámen.
Zázrak se stane, ty víš to náš Pane,
slunce zas vyjde jak dřív.

A černej moci pán, lidi dál ke hříchu zval,
teď v těle místo srdce maj jen prázdej dutej sval,
mít víc a víc každej si přál.
A končí to i tak, že syn zapře matku svou,
no Augiášův chlív, co ti lidi nesvedou,
stmívá se nad lidskou podstatou.

Poslední soud lidičky, chystáte si pro sebe,
za to, co tu děláte, nepůjde teď nikdo z Vás,
nepůjdete nikdo do nebe.

Srdce se svírá, když jen pláč a síra,
světem teď hýbaj, co bude dál.
Všechno zlý přejde, nový svět vzejde,
otevřme náruč svou.
Láska a víra nikdy neumírá,
rozdejte chléb, když na Vás přilít kámen.
Zázrak se stane, ty víš to náš Pane,
slunce zas vyjde jak dřív.

Začal to slizkej had, co Evě jablko dal,
a od tý doby každej človek, co mohl, tak jen bral,
mít víc a víc, každej si přál
A končí to i tak, že syn zapře matku svou,
no Augiášův chlív, co ti lidi nesvedou,
stmívá se nad lidskou podstatou.

Poslední soud lidičky, chystáte si pro sebe,
za to, co tu děláte, nepůjde teď nikdo z Vás,
nepůjdete nikdo do nebe.

Srdce se svírá, když jen pláč a síra,
světem teď hýbaj, co bude dál.
Všechno zlý přejde, nový svět vzejde,
otevřme náruč svou.
Láska a víra nikdy neumírá,
rozdejte chléb, když na Vás přilít kámen.
Zázrak se stane, ty víš to náš Pane,
slunce zas vyjde jak dřív.

Srdce se svírá, když jen pláč a síra,
světem teď hýbaj, co bude dál.
Všechno zlý přejde, nový svět vzejde,
otevřme náruč svou.
Láska a víra nikdy neumírá,
rozdejte chléb, když na Vás přilít kámen.
Zázrak se stane, ty víš to náš Pane,
slunce zas vyjde jak dřív.