Čas běží hladce
Od hádky k hádce
Znaveni marnými řečmi
Vzpomínají na život společný, kdysi tak věčný

Čas běží hladce
Od hádky k hádce
Polární záře vybledla, láska zavřela krám
Únava v srdci rozbila svůj stan

Čas běží hladce
Pokaždý jen krátce
V duši se sbírá
Další černá díra

Záruční doba
Doběhla oba
Ani jeden už nestojí o to
Být s tím druhým v pokoji
Změna není v plánu
Usínají až k ránu
Konečně neškodně a hladce běží čas
Až k nový hádce zas

Čas běží hladce
Pokaždý jen krátce
V duší se sbírá
Další černá díra

Pryč jsou sny a pryč je všechna síla
Jen naděje, co na rozdíl od nás nikdy neumírá
Stojí v koutě, kouká, srdce se jí svírá
A pak ji spolkne další hladová černá díra