Opäť sú tu Vianoce
Verí len ten čo chce
Čakám v náručí zím
Opäť sú tu Vianoce

Melódii o prímerí
Každý neuverí
Hľadám v údolí mín
Melódiu o prímerí

Dá nám nádej viem
Boh je vraj láska najkrajšia z tém
Kým tú pieseň hrám
Šíri sa svetlo do všetkých strán

Dá nám nádej viem
Boh je vraj láska najkrajšia z tém

Kým tú pieseň hrám
Šíri sa svetlo 
Do všetkých strán

Opäť sú tu Vianoce
Verí len ten čo chce
Čakám v náručí zím
Opäť sú tu Vianoce

Melódii o prímerí
Každý neuverí
Hľadám v údolí mín
Melódiu o prímerí

Hľadám v údolí mín
Melódiu o prímerí