povieš rodičom že sú o ničom
že niečo krásne chceš
z noci bezsenných zo zlých jesení
za vzácnou láskou bež

nezostávaj stáť
a niečo vrav
zajtra sa mi vráť
dievča z dobrých správ
z nocí bezsenných zo zlých jesení
raz krásny zázrak sprav

nezostávaj stáť
a nieč vrav
zajtra sa mi vráť
dievča z dobrých správ

krehká stratená vkladáš písmená
na stránky dávnych kníh
kým sú duše v nás s láskou môžeme rásť
zostáva tieň a vzdych
zostáva tieň a vzdych