Da Da Dávno
Bol iný svet (minulý)
Len jedna pravda
Několik vět
Za oknom šedá
Chiméry, blud
Na to sa nedá
Hneď zabudnúť

Da Da Dávno
A práve včas
Osud mi hodil
Záchranný pás
Vždy znovu zrána
Chuť tvojich pier
Tá vec je daná
Tak už mi ver

Že keď sa túlam sem aj tam (vždy)
V zástupoch ľudí sám
Si pri mne každý okamih 
Prestaň sa báť, dobre vieš, že nie som z tých
Da Da Dávno
Sľúbili raj
Robia to stále
Všetci sú naj
Kdekto tu kričí
Zatína pasť
Nikým a ničím
Nedaj sa pliesť

Budem ťa ľúbiť stále viac
Zajtra aj o mesiac
Len s tebou nájdem v búrke súš
Prestaň sa báť ,usmej sa a po mne túž