Kem e eg?
koffår leve me her å nå?
kem e du?
ka vil skje i framtiå

Fins det fler?
e der någen som passe p å?
e der svar?
vil me någen gang vida mer?

Me havet der finne eg ro
ro te å ver meg sjol
ta meg me
og led meg på min vei

Tankene flykte me
te et ukjent sted
kom me meg
så vil du se din vei

De e morkt
eg vett at tiå går å g år
redd å kal
prove å finna et svar p å alt

De e ikje lett å forstå
koff år jordå miste sin glod
me maktens hån
kem bestemme over liv å dod