G           C       G
1. Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války
  G              A      D
  a v polích místo bavlny teď rostou bodláky,
  G             C     G
  A ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky,
  G             D      G
  jak se tu válej' v trávě a louskaj' buráky.

    G        C      G
R: Hej hou, hej hou, nač chodit do války,
  G           A      D
  je lepší doma sedět a louskat buráky,
  G         C        G
  hej hou, hej hou, nač chodit do války,
  G           D      G
  je lepší doma sedět a louskat buráky.

  G            C        G
2. Plukovník sedí v sedle, volá:"Yankeeové jdou!",
  G               A     D
  ale mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou,
  G            C      G
  pan plukovník se otočí a koukne do dálky,
  G            D     G
  vidí slavnou armádu, jak louská buráky.
R:

  G            C      G
3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít,
  G           A     D
  svý milenky a ženy pak půjdem políbit,
  G            C        G
  Když se zeptaj':"Hrdino, cos' dělal za války?"
  G               D      G 
  "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky."
R: