Volným večerem vlečen
Zapřahám koníčky
Hravé náhodě vděčen
Ladím si mazlíčky
   
Veselým smíchem slečen
Hrdě se prodírám
Za každý pohled vděčen
Světu se otvírám
   
A už jsme málem svlečen
Nemyslím na svíčky
A vidím tě, jak v kleče
Stoupáš si na špičky
   
Dobrý ráno, miláčku!
Ty moc krásně miluješ!
Mám tě dlouho v hledáčku!
Jak se vlastně jmenuješ?
Jak se vlastně jmenuješ?
   
Dobrý ráno, miláčku!
Ty moc krásně miluješ?
Tak už tě mám na háčku!
Jak se vlastně jmenuješ?
Jak se vlastně jmenuješ?
Jak se vlastně, jak se vlastně jmenuješ…?