Až tam kde křídla ptáků slábnou
až tam kde skrývá tvář i Bůh.
Zůstaň stát, už nechoď za mnou
je tu žár i řídký vzduch.
Čekej, já se k ránu vrátím!
Cestu zpátky znám.

Mám v rukách cit
jen ztrácím klid
Zvládnu to sám 
Já přísahám.

Už vím, že zpátky cesta není!
Ten výlet stál mě spoustu sil
jizvou v mracích světlo denní
prosvítá a hledá cíl.
Na svět přicházíme nazí,
nazí půjdem spát.

Mám strach být sám!
jít sám až tam,
kde zvon a kříž jsou čím dál blíž.