Neohlížím se, nechám odplout
Všechny ty vůně znám
Pronikám hladce, smím se dotknout
Jako když proplouvám

Všech plánů se vzdávám, zachytím, co je v nás
Většinu dnů s ohněm si hrávám
Nečekám, až vezme čas

Dneska, když někam běžím, vnímám
Jak jsem se mockrát bál
Byl jsem jak slepej, teď se dívám
Vše, co jsem chtěl, jsem vzal

Všech plánů se vzdávám, zachytím, co je v nás
Většinu dnů s ohněm si hrávám
Nečekám, až vezme čas

Když se zeptáš, moc se dozvíš
Rukama mávám, letím
Ve spěchu loučím se, mlčíš
Vítr mě sráží, stromy na pláních se sklání
Z cesty mě svádíš, slzy na tvářích máš