Mám tak rád 
lenivé rána 
poznáš to sám 
keď nechce sa stávať 

Mám tak rád 
lenivé rána 
poznáš to sám 
keď zrána dáš si páva