[: Už troubějí, už troubějí na horách jeleni. :]
[: Mysliveček na posedu má palouk pěkně v dohledu, 
s prstem svým na spoušti dívá se do houští. :]

[: Už troubějí, už troubějí na horách jeleni. :]
[: Z houští už jelen vychází, stádo laní ho provází 
a nad lesem se jeho hlas ozývá jako bas. :]

[: Už troubějí, už troubějí na horách jeleni. :]
[: Měsíček z mraku vyhlíží, myslivec pušku namíří 
a naposled, a naposled jelen svou hlavu zved. :]

[: Už troubějí, už troubějí na horách jeleni. :]
[: Do noci rána zazněla, ruka se vůbec nechvěla, 
už dotroubil, už dotroubil, do trávy se složil. :]