Sex je náš
Dělá dobře mně i tobě
Otčenáš
bejby odříkej až v hrobě

Středověk neskončil
středověk trvá
Jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá

Sex je náš
Padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš
zbytky otrávených jídel

Středověk neskončil
středověk trvá
Jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá
holka

A.I.D.S.

Sex je náš
Dělá dobře mně i tobě
Otčenáš
bejby odříkej až v hrobě

Tu svou víru neobrátíš
má krev proudí v tobě
nevíš
O kříž se teď neopírej
shoříš v týhle době
no no
Středověk neskončil,
středověk trvá
Jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá
holka

A. I. D. S.

Sex je náš
Padaj kapky z konců křídel
[Sex je náš]
Nevnímáš
zbytky otrávených jídel
[Sex je náš]
Tu svou víru neobrátíš
Má krev proudí v tobě
[Sex je náš]
nevíš
O kříž se teď neopírej
shoříš v týhle době
[Sex je náš]
no no
Středověk neskončil
středověk trvá
[Sex je náš]
Jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá
[Sex je náš]
holka
Středověk neskončil
středověk trvá
[Sex je náš]
jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá holka
[Sex je náš]
Středověk neskončil
středověk trvá
[Sex je náš]
Jsme černí andělé
a ty jsi byla prvá
kluk