Opsáno z jeho fasády:
Ach, já ubožák, tím širým bloudím světem, 
vždyť rodná naše otčina svým chleba nedá dětem. 
Nade všechno bohatství, nade všechny statky, 
nám vždy budiž nejdražší mluva rodné matky! 
Potud národ svůj, pokud šetří svých památek! 
Není stříbro, není zlato, není právě blaho, 
nýbrž co je srdci draho, co jest srdci draho. 
Umění ve štěstí - okrasa, v neštěstí - útočiště! 
Dokud síla, hleďme díla, by památka po nás zbyla! 
Komu se nelíbí stavení za peníze mé, 
ať si vystaví jiné, za peníze své! 
Lidé pro nás stromy sázívali, sázejme my též!