Chtěl bych mít laserové ukazovátko
Ukryté ve vycházkové holi
A kam já tou špacírkou namířím
Všechno se v atomy drolí.

Při sobě mít cestovní anihilátor
Silnější než tisíc buldozerů
A zásobník s antihmotou
Se kterou mrakodrap rozeberu.

Namířit kostnatý ukazovák
Na tepnu mechanismu
Na kancelář, na panelák
– zkažené ovoce funkcionalismu.

Toulat se krajinou člověkem zhyzděnou
Vymazat betonové nadjezdy
A zlikvidovat všechny svítící objekty
Aby bylo vidět na hvězdy.