Jak je ti, po rбnu, ty naљe propesko?
Co vбm mam povнdat, ouzko, ouzko.
Vћdye stojнљ poblнћe Luћnice Veselн?
Zбcpu mбm poYбde jak љutr v prdeli! 
Vћdye jsi tak ztepilй a taky spanilй?
Asi tak pYibliћn, jak kafilerie! 
Pro
 mбљ tak љkaredй velikй zuby?
To jsou jen hnilobou prolezlй duby.
Ovlбdбљ ъdajn pYehrљel kouzel?
To jen v tom pбdu, kdyћ hoYн m koudel! 
V jeden den na Malt, zбroveH v Taљkentu?
Pazoury vod vбpna a basu regentu! 
Vynikбљ ъdajn v nevљednнch znalostech?
Zdбlo se konserv o flaxбch, o kostech! 
A duљнm zbloudilэm, coћpak ty vнљ?
Bohat posta
н brutбlnн kэ
!