Jednou se omrzí robota na písmu
což tak se přiklonit k luciferianismu?
Světlonoš zářící vždycky je hotový
rozdrtit únavou zduřelé okovy.
Vesele toulat se slzavým údolím
omámen květinou* i trusem bůvolím.
Oharky sytého na místo soudu
kumpáni poručí do Gangy proudu.