Stylisace všehomíra do úvahy abstraktní
rozdělení jednoduché na útvary kompaktní.
Obejmouti galaxie melodií klenutou
milion let vyjádřiti jenom jednou minutou.
Naučit se přemisťovat bez motorky, tramvaje
zaplať pánbůh elektriku a ostatní výdaje.
Ráno snídat na měsíci, odpoledne na Marsu
s Aštarem pak večer pařit, přivést sebe do transu.
Meditací vykrajovat lepší části svého já
shnilé kousky odhazovat na orbitě Merkura.
Naslouchaje mihotání vibrujících světů
další láhev špiritusu znenadání je tu.
Než se klanět dlouhá léta dekoraci z betonu
radši věřím na účinek tryskového pohonu.
Když se líhem v organismu správně zvýší tlak
tělo plyny útrobními létá jako pták.