jižní Goe o siestě čtu si místní Herald
Nebe šedý ultramarin, moře světlý kobalt.
Denní zprávy v novinách jsou stejné jako kdysi
Nebožtíky v nemocnici okousaly krysy.
Čaj a tabák chudobný ve stočeném listu
Naturálně patřejí k dotčenému místu:
Kouřím suché beedi
To synonymum bídy
Až zbohatnu naráz
Já budu kouřit čaras!

Krátký spánek odpolední ovlivněn jest čtivem
Náhle vidím úvodník ten v představení živém:
Nebožtíci okousaní na postelích sedí
Ranní kávu pahýl míchá, strychninem ji ředí.
Poté z hrdel narušených huhňání se line
Schizofrenním staccatem co hnáta hnátu mine:
Teď kouříme jen beedi
To synonymum bídy
Až zbohatneme naráz
Tož budem kouřit čaras!

Ač slunce žár již polevil, přec orosen jsem potem
Co když sen ten vyplní se, co včil a co potem?
Běsové když zaútočí, bude po nás veta
Pak právo žumpy nastolí a korunují skřeta.
Tu zdálky mraky postav slepých zástupy se blížejí
Apokalyptické trouby v průvodu tom troubějí:
Už nechcem hulit beedi
To synonymum bídy
Chcem zbohatnouti naráz
By bafali jsme čaras!