Kalamaria na zámku: 
Ach pane vzácný, vzpomínáte 
na vaše slova vábivá? I pozvání - tak mě tu máte 
a se mnou prosba trýznivá. Může být, že neskromné 
já přání zrovna mám, 
jedno je však nesporné 
že vděčná budu Vám. 

Satrapold: 
Vždyť nebýt Vás, tak zdá se 
by po mne slehla zem, 
tu každé přání Vaše 
jest pro mne rozkazem. 

Kalamaria: 
Já nežádám si hřiven vzácných, 
ni drahého kamení, 
jen svobodu když račte vrátit 
Atramentovi. 

"Satrapold": 
On odpykat si vinu má 
za jazyk svůj tak zpozdilý... 

Kalamaria: 
Že pil - jen tím jsem vinna já, 
sklenky mysl zkalily. 

"Satrapold": 
Tož staň se tedy po tvé vůli, 
když Satrapold své slovo dal. 
Však něco též mi slíbíš k vůli - 
by s duchařením skoncoval! 
Dnes odpoledne na velbloudy 
chci Tě s sebou vzít, 
to abych v lese nezabloudil, 
doprovod Tvůj mít. 

Kalamaria: 
Vy tuším schůzku na zapřenou 
si se mnou chcete dát? 
To ladí dobře s lesní scénou 
když jste s koně spad. 
Ač zdá se mi to prapodivné, 
přece ráda vyplním, 
když pomohu tím z kobky temné 
- Atramentovi!